0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména st. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Reklamaci je nutno uplatnit okamžitě bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využit naši provozovnu telefonicky, e-mailem či písemně. Zároveň je vhodné nás informovat o důvodu reklamace. Reklamované zboží nám doručte jinak než na dobírku, kterou nepřijímáme.Doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Pro usnadnění postupu vložte ke zboží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena spolu s popisem vady.
Doručení reklamace vyřizujeme ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Při reklamaci vydáme písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil a co je obsahem reklamace. Pro vyřízení reklamace můžete využít "Reklamační list".

reklamacni-list(1).pdf