0
Nákupní košík
Váš košík je prázdný

A. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě LAKI. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).


B. Ochrana osobních údajů

Dodavatel garantuje, že získané osobní údaje budou zpracovávány výhradně ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou použity pouze pro bezproblémový chod internetového obchodu. Získané údaje nebudou poskytnuty třetí straně s výjimkou údajů potřebných pro doručení zboží, které budou předány přepravní společnosti.


C. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Vzhledem k povaze prodávaného zboží může v obchodě nakupovat pouze osoba starší 18 let. Zákazník bere na vědomí, že se uvedením nesprávných údajů, vyžadovaných pro objednávání zboží nebo jejich zkreslením vystavuje možnosti poškození dobrého jména prodávajícího, jeho uvedení v omyl, a případného možného trestního stíhání.
 2. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu LAKI jsou závazné. Podáním objednávky stvrzuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu.
 3. Objednávka je základem (návrhem) pro kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím, tedy převzetím zboží kupujícím v místě dodání uvedeném v registračním formuláři.
 4. Podmínkou pro podání objednávky je zadání fakturačních údajů (případně údajů pro doručení zboží) kupujícího. Kupující se tímto zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé.
 5. Dodavatel si vyhrazuje právo ověření pravdivosti uvedených údajů před realizací dodávky objednaného zboží.
 6. V případě uvedení nepřesných nebo neúplných údajů může být dodavatel vystaven v omyl. Následkem pak může být nedodání objednaného zboží. Náklady spojené s chybnou objednávkou (balení, zbytečná doprava na určenou adresu a zpět) budou vymáhány na kupujícím.
 7. V případě uvedení nepravdivých údajů (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k poškození jména firmy LAKI a kupující se vystavuje možnosti trestního stíhání za poškození jména a pověsti dodavatelské firmy.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání jím určeném.
 9. Způsob dodání - balík do ruky - Česká pošta, osobně na provozovně.
 10. Úhrada hotově dobírka, převodem na účet, nebo platební kartou na provozovně.

D. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Tím současně akceptuje cenu výrobku včetně přepravného.
 2. Účastníci se tímto výslovně dohodli na postupu, právech a povinnostech v souladu s občanským zákoníkem, pokud není obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak.